Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav

Školní aktuality

Facebook

Image

Informace o škole

Informace o škole

Základní škola Vladislava Vančury
Hauptova 591,
156 00  Praha - Zbraslav
 
IČO: 61386961 REDIZO: 600038394 
IZO: 102385351 | ISDS: hbnmt7j
 
email: skola@zs-zbraslav.cz 

Identifikační údaje
IČO: 61386961
IZO: 102385351
REDIZO: 600038394
OKEČ: 801020
 
Bankovní spojení:
GE Money Bank 
č. ú.: 7429504/0600
Raiffeisen Bank
č. ú.: 1560660001/5500
Kontakty

budova Nad Parkem

(I. stupeň)

škola
+420257921629
+420257920885

školní družina
+420777925912
 
budova Hauptova

(II. stupeň)

tel. a fax: +420257921262

Zřizovatel

MČ Praha - Zbraslav

rozpočet školy


Copyright © 2010 - 2021 ZŠ Vladislava Vančury | Všechna práva vyhrazena.