Školská rada

předseda rady: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

zástupci zřizovatele: Mgr. Jiří Kovařík, Mgr. et Mgr. Soňa Přibylová Hasenkopfová 

zástupci školy: PhDr. Martina Vávrová, Mgr. Jolana Chovancová

zástupci rodičů: Sáva Macourková, doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

 

Dokumenty