Žákovský parlament

Žákovský parlament

Na škole pracuje žákovský parlament. Zástupci jednotlivých tříd 2. stupně se scházejí jedenkrát za dva měsíce s vedením školy. Na setkání řeší výukové a provozní záležitosti.