budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

email:                     skola@zs-zbraslav.czŽákovský parlament

Na škole pracuje žákovský parlament. Zástupci jednotlivých tříd 2. stupně se scházejí jedenkrát za dva měsíce s vedením školy. Na setkání řeší výukové a provozní záležitosti.