Žákovský parlament

Žákovský parlament

 Žákovský parlament na 2. stupeň fungovat pod dozorem Veroniky Jeníkové a Veroniky Staré. Snaží se zapojit žáky do dění školy. ŽP se schází jednou za 14 dnů, každá třída má své dva zástupce. Úkolem parlamentu je zapojit se do chodu školy všechny žáky a třeba jim i předat nové informace.

 

Rozjíždíme žákovský parlament na 1. stupni 

Za každou třídu (3. - 5. tříd) byli zvoleni dva kandidáti, kteří se od pondělí 13. února pravidelně schází každý týden cca na jednu vyučovací hodinu.