Klub rodičů a přátel při Základní škole Vladislava Vančury, z.s. (dále jen "Klub").

Byl zřízen pro účel ochrany zájmů žáků a rodičů žáků Základní školy Vladislava Vančury, se sídlem Hauptova 591, 15600 Praha Zbraslav.

Image

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku Klub rodičů a přátel při Základní škole Vladislava Vančury, z.s. (zapsaný spolek), se sídlem: Hauptova 591, Praha - Zbraslav, zastupován předsedou spolku (dále jen „Správce“), jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

Vyplňte prosím požadované pole
Vyplňte prosím požadované pole
Vyplňte prosím požadované pole
Vyplňte prosím požadované pole
Vyplňte prosím požadované pole
Vyplňte prosím požadované pole

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem komunikace mezi členy, vedení evidence členské základny, správy členských příspěvků a k naplňování cílů spolku v souladu s jeho stanovami.

Jsem informován/a, že osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu maximálně 3 měsíců ode dne, kdy dítě přestane navštěvovat školu. V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů mi nemůže být zasílána emailová komunikace spolku.

Beru na vědomí, že Správce nepředává osobní údaje žádnému zpracovateli.

Dále jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení);
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení);
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku Klub rodičů a přátel při Základní škole Vladislava Vančury, z.s. (zapsaný spolek), se sídlem: Hauptova 591, Praha - Zbraslav, zastupován předsedou spolku (dále jen „Správce“), jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

Vyplňte prosím požadované pole
Vyplňte prosím požadované pole
Vyplňte prosím požadované pole

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem komunikace mezi členy, vedení evidence členské základny, správy členských příspěvků a k naplňování cílů spolku v souladu s jeho stanovami.

Jsem informován/a, že osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu maximálně 3 měsíců ode dne, kdy dítě přestane navštěvovat školu. V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů mi nemůže být zasílána emailová komunikace spolku.

Beru na vědomí, že Správce nepředává osobní údaje žádnému zpracovateli.

Dále jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení);
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení);
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

Stanovy si můžete stáhnout zde: https://bit.ly/2Gk995t  

Zprávy o činnosti

Zprávu o činnosti a hospodaření Klubu za rok 2020

stáhnout

 

Zprávu o činnosti a hospodaření Klubu za rok 2021

stáhnout

 

Zprávu o činnosti a hospodaření Klubu za rok 2022

stáhnout

 

Zprávu o činnosti a hospodaření Klubu za rok 2023

stáhnout

Emailová adresa:

klubrodicu@zs-zbraslav.cz