Každý rodič nebo žák, který přistupuje k elektronické žákovské, má svoje osobní heslo, pomocí kterého má přístup pouze k těm informacím, které jsou pro něj určeny. Díky tomu jsou pro žáka dostupné pouze jeho vlastní výsledky a pro rodiče pouze výsledky jeho dětí.

Mobilní aplikace Škola OnLine, do které se přihlásíte stejnými přihlašovacími údaji jako do webové aplikace.
Mobilní aplikaci si stáhněte ZDARMA ve svém obchodě s aplikacemi nebo pomocí QR kódů níže.

Nejdříve rodiče obdrží tzv. PIN kód od třídního učitele, teprvé poté pomocí obdrženého PIN kódu provede registraci a vytvoří si vlastní přihlašovací údaje. 

REGISTRACE ZDE

clip0090

Pro pokračování v registraci klikněte tlačítko Přejít na ověření PINu:

clip0092

Do příslušných kolonek zadejte své Jméno, Příjmení a PIN, který je zákonnému zástupci nebo žákovi/studentovi přidělen administrátorem (správcem) aplikace na dané škole. Dbejte na přesnost při zapisování jednotlivých údajů do polí. Nezbytné je vyplnění kontrolního řetězce, tzv. Captcha (ochrana proti zneužití odesílání formulářů pomocí automatických robotů). Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko Ověřit PIN a přejít na volbu přihlašovacích údajů.

Pokud bylo ověření zadaných údajů neúspěšné, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo zdárné ověření ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo třídního učitele. Je možné, že škola chybně zaevidovala ve školní matrice Vaše jméno atd. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí stránka s dalším krokem registrace:

clip0094

První část formuláře obsahuje informace o registrující se osobě. V případě, že by tyto informace nesouhlasily, kontaktujte Vaši školu (třídního učitele nebo administrátora aplikace na Vaší škole).

Poté si zvolte Uživatelské jméno a Heslo, se kterými se budete do aplikace přihlašovat. Uživatelské jméno nesmí obsahovat mezery, doporučujeme rovněž nezadávat české znaky, předejdete tak problémům, doporučujeme zvolit např. zkratku školy + znak "_" + příjmení uživatele. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v aplikaci již existuje, aplikace Vás vyzve k výběru jiného uživatelského jména. Pokud škola u Vašeho jména prozatím nezaevidovala e-mailovou adresu, budete vyzváni i k zadání e-mailové adresy, která slouží pro obnovu hesla v případě, že byste jej zapomněli.

Při každém přihlašování do aplikace jsou tyto údaje požadovány, proto je nutné si je dobře zapamatovat. Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se stránka o úspěšné registraci:

Pro žáky a zákonné zástupce je v aplikaci připraveno:


- sledování aktuálního rozvrhu i se školními akcemi a suplováním,
- přehled plánovaných písemek a domácích úkolů,
- omlouvání absence (jen pro zákonné zástupce),
- komunikace se školou pomocí zpráv,
- a mnoho dalšího…

Online verze (doporučujeme)

PDF verze

V případě potíží s příhlášením kontaktuje správce ICT emailem, kde do předmětu uvěďte EŽK.

Poslat email

V případě zapomenutého hesla zákonného zástupce je možné provést obnovení přístupových údajů zde: https://bit.ly/2lFbQEg