Učitelé I. stupeň

PT - Mgr. Jaroslava Šmídová

Učitelé II. stupeň

6. A - Mgr. Lenka Šťástková
e-mail: lenka.stastkova@zs-zbraslav.cz
 
 

Netřídní učitelé

Ing. Jana Burešová

e-mail: jana.buresova@zs-zbraslav.cz

Asistenti pedagoga

Simona Kášová - PT

Školní psycholog

Mgr. Marcela Macháčková

e-mail: marcela.machackova@zs-zbraslav.cz

Výchovní poradci

Mgr. Lenka Šťástková

výchovná poradkyně pro 2. stupeň

lenka.stastkova@zs-zbraslav.cz

Školní metodici prevence rizikového chování

Mgr. Monika Trachtová

telefon: +420 606 424 402

e-mail: monika.trachtova@zs-zbraslav.cz

Sociální pedagog

Mgr. Alexandra Hiermanová

Speciální pedagog

Mgr. Alexandra Hiermanová

e-mail: alexandra.hiermanova@zs-zbraslav.cz 

Technická podpora

Bc. Adam Ulč (pro 2. stupeň)

Konzultační hodiny po dohodě s učiteli.