skola@zs-zbraslav.cz

budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

Učitelé I. stupeň

Leona Mašková
třídní 1. A
tel.: 257 921 629
e-mail: leona.maskova@zs-zbraslav.cz
 
vzdělání: gymnázium v Praze, v současné době studium na Západočeské univerzitě v Plzni
praxe od r. 1983
Mgr. Helena Vondráčková
Mgr. Miloslava Havlíčková
Mgr. Ing. Tatiana Mutinová
PhDr. Martina Vávrová
Mgr. Zuzana Frkalová
Mgr. Jana Jelínková
Mgr. Michaela Plchová
Mgr. Dita Kuželková
Mgr. Mirka Platilová
Mgr. Radmila Neubertová
Mgr. Michala Karpíšková
Mgr. Eva Habánová
PaedDr. Helena Rampírová
Mgr. Jaroslav Piskač
Mgr. Helena Justová
Mgr. Lenka Provazníková
Mgr. Blanka Hengelová
Kateřina Kenardžievová
Mgr. Dana Špačková
Mgr. Johana Klimešová
Mgr. Hana Milerová
Mgr. Kamila Moravcová
Mgr. Hana Nová

Učitelé II. stupeň

Ing. Marie Pařízková
třídní 6. A
tel.: 257 921 629
e-mail: marie.parizkova@zs-zbraslav.cz
 
vzdělání: VŠB v Ostravě, Pedagogická fakulta UK Praha - pedagogické vzdělání pro odborné předměty
aprobace: odborné technické předměty
praxe ve školství od r. 1986
v tomto školním roce učí matematiku, fyziku
Lea Lišková
Mgr. Lenka Fischerová
Mgr. Kateřina Danešová
Ing. Hana Doležalová
Mgr. Jiřina Šichová
Mgr. Lenka Šťástková
Mgr. Michaela Mynářová
Mgr. Jolana Chovancová
Mgr. Jitka Pokorová

Netřídní učitelé

Mgr. Jiří Burian
tel.: 257 921 262
e-mail: jiri.burian@zs-zbraslav.cz
 
vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha
aprobace: Př a Z
praxe od r. 1969
v tomto školním roce učí rodinnou výchovu
Mgr. Arnošta Vaňatová
Mgr. Karin Drozdová
Mgr. Iveta Teřlová
Bc. Martina Talpová
Mgr. Jana Košatová
Mgr. Barbora Haupenthal
Mgr. Jana Fuksová
Mgr. Katarína Novotná
Bc. Eva Zahornadská
Ing. Jana Burešová
Bc. Zdeňka Švédová
Mgr. Jaroslava Šmídová

Asistenti pedagoda

Helena Durlinová

ve třídě 1. C
tel.: 257 921 629

 

Iva Fišerová
Ivana Doškářová
Jitka Trachtová

Speciální pedagog

Mgr. Vladimír Hodr

Školní asistent

Mgr. Petra Haladová