Základní škola Vladislava Vančury

Družina

Základní informace o školní družině

Naše školní družina je určena pro žáky 1. – 3. tříd a je umístěna v budově Nad Parkem. Do školní družiny se vchází přes centrální vchod školy, kde je umístěna recepce s celodenní obsluhou, což zaručuje vysoký stupeň ochrany dětí.
ŠD je rozdělena do 11 oddělení, z toho 3 oddělení mají svou vlastní kmenovou třídu, 8 oddělení se pak střídá se školními třídami. Jednotlivá oddělení jsou v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. naplňována do počtu 30 dětí. Oddělení vedou plně kvalifikované vychovatelky.
Provoz ranní ŠD je od 6,30 do 7,40 hod., odpolední pak od 11,40 do 18,00 hod.
Zájmové vzdělávání ŠD se řídí vlastním Školským vzdělávacím programem, který je k dispozici k nahlédnutí u každé vychovatelky.
 
 
Kategorie: