Škola

Historie školy
Naše škola vznikla sloučením dvou zbraslavských škol v květnu roku 2005. Současný název Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav, Hauptova 591 nese ale až od 1. září roku 2008, kdy se podařilo navrátit do názvu školy jméno významné osobnosti zbraslavské historie, o které sloučením obou škol Zbraslav na tři roky přišla.
V původně prvostupňové škole v ulici Nad Parkem, která byla postavena v roce 1980, jsou letos první až páté třídy prvního stupně . V budově v Hauptově ulici, jejíž historie je podstatně delší, jsou v letošním roce šesté až deváté třídy.
 
Zaměření školy
Naše škola nepreferuje žádnou z oblastí vzdělávání. Ve všech ročnících vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu.
 
Výuka
Výuka v prvostupňových ročnících probíhá v kmenových třídách. Žáci na druhém stupni mají výuku některých předmětů v odborných učebnách. Jsou to: učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, počítačová učebna,  učebna jazyků, kuchyňka a dílny.
Tělesná výchova tříd Nad Parkem probíhá ve velké a malé tělocvičně a na školním hřišti. V Hauptově ulici střídavě ve vlastní malé tělocvičně a ve velké tělocvičně sousední sokolovny a na nově zrekonstruovaném multifunkčním hřišti vedle sokolovny.
Žáci sedmých až devátých tříd mají dvě hodiny týdně výuku druhého cizího jazyka. 
Součástí výuky jsou různé vědomostní a sportovní soutěže, kulturní akce, program prevence sociálně patologických jevů, exkurze a výlety. Pravidelně pořádáme ozdravný pobyt na horách se zaměřením na lyžování, některé třídy vyjíždí na školy v přírodě.
 
Režim dne
Obě školní budovy se otevírají dvacet minut před začátkem vyučování. Čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví děti mimo budovu školy.
 
Stravování
Stravování zajišťuje samostatný právní subjekt Školní kuchyně a jídelna Zbraslav se sídlem v ulici U Lékárny. Dětem v budově Nad Parkem je jídlo dováženo do jídelny přímo ve školní budově, děti navštěvující budovu v Hauptově ulici docházejí do jídelny U Lékárny, která se školou sousedí.