skola@zs-zbraslav.cz

budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

Nepřehlédněte

POZOR – ZMĚNA TERMÍNU PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Z organizačních důvodů budou přijímány přihlášky dětí do školní družiny pro školní rok 2018/2019 pouze do 30. června t. r. Přihlášku lze vyplnit osobně ve školní družině nebo v elektronické podobě. Touto formou se lze přihlásit na webových stránkách školy ve složce „Družina“. Přihlášku je nutné vyplnit i v případě, že Vaše dítě ve školním roce 2017/2018 do ŠD docházelo. Předběžné přihlášky, které jste vyplňovali na třídních schůzkách, byly pouze informativní, abychom zajistili včas pro nový školní rok příslušný počet vychovatelek.
Platbu je pak nutné uskutečnit nejpozději do 31. srpna t. r. (podrobnosti viz vnitřní řád ŠD). V případě, že nebude platba provedena v daném termínu, bude považována přihláška dítěte do ŠD za stornovanou.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,

koncem školního roku končí volební období stávající školské rady. Za kurii rodičů je potřeba začátkem září zvolit dva nové zástupce z vašich řad. Případný zájemce o práci ve školské radě se může přihlásit do 7. září 2018 přes tento elektronický formulář.

Volební řád Školské rady ke stažení zde     

Zobrazit všechny události

Facebook

Pozvánky

Název a adresa školy
Základní škola Vladislava Vančury
Hauptova 591,
156 00  Praha - Zbraslav
 
IČO: 61386961 REDIZO: 600038394 
IZO: 102385351 | ISDS: hbnmt7j
 
email: skola@zs-zbraslav.cz
Indentifikační údaje
IČO: 61386961
IZO: 102385351
REDIZO: 600038394
OKEČ: 801020
 
Bankovní spojení:
GE Money Bank 
č. ú.: 7429504/0600
Raiffeisen Bank
č. ú.: 1560660001/5500


Kontakty

budova Nad Parkem

(I. stupeň)


škola
+420257921629
+420257920885

školní družina
Zuzana Háčková:
+420777925912
 
budova Hauptova

(II. stupeň)


tel. a fax: +420257921262

Zřizovatel
Městká část Praha - Zbraslavrozpočet školyŠkolní email   Škola Online     Fred Fraus    Ve škole.cz   Flexibooks   Didakta   TOGlic   Včelka
           veskolecz   Interaktivní učebnice   logo2x   logo f color   bee teacher