Školní aktuality

Facebook

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu Národní plán doučování. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo tento projekt ve snaze zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Image

Od 1.9.2019 – 28.2.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ Zbraslav II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014100,  který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT,  i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. . Celková výše podpory činí 3 109 547,- Kč.

Image

Od 1.9.2020 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ Zbraslav III“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002022, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem našeho projektu je zkvalitnění vzdělávání za pomoci posílení inkluze na ZŠ V. Vančury - Praha Zbraslav, a to prostřednictvím realizace vybraných aktivit. Konkrétně se jedná o zapojení dvojjazyčného asistenta pedagoga, realizaci projektových dnů, komunitních aktivit včetně vzdělávání pedagogického sboru a zahraničních stáží.

Image

Od 1.9.2021 – 28.2.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ Zbraslav IV“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021027, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Zbraslav prostřednictvím posílení personální podpory a realizací extrakurikulárních a rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 1.429.240,- Kč

Image

Od 1.5.2019 – 30.4.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Modernizace jazykové učebny v Základní škole V. Vančury, Praha-Zbraslav, U lékárny 593“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000976, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro rozvoj klíčových kompetencí zaměřených na komunikaci v cizích jazycích u žáků II. stupně.
V rámci projektu tak dojde k modernizaci jazykové učebny.
Celková výše podpory činí 2.498.999,15,- Kč.

Image

Projekt POLYTECHNICKÉ KREATIVNÍ CENTRUM CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002227 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a k rovnoměrnému rozvoji základních škol. Současně je cílem také zajištění kvalitního vzdělávání pro studenty základní školy pro rozvoj jejich klíčových kompetencí.

Image
Image
Informace o škole

Základní škola Vladislava Vančury
Hauptova 591,
156 00  Praha - Zbraslav
 
IČO: 61386961 REDIZO: 600038394 
IZO: 102385351 | ISDS: hbnmt7j
 
email: skola@zs-zbraslav.cz 

Identifikační údaje
IČO: 61386961
IZO: 102385351
REDIZO: 600038394
OKEČ: 801020
 
Bankovní spojení:
GE Money Bank 
č. ú.: 7429504/0600
Raiffeisen Bank
č. ú.: 1560660001/5500
Kontakty

budova Nad Parkem

(I. stupeň)

škola
+420257921629
+420257920885

školní družina
+420777925912
 
budova Hauptova

(II. stupeň)

tel. a fax: +420257921262

Zřizovatel

MČ Praha - Zbraslav

rozpočet školy