Pilotní kurz první pomoci „Záchranář naživo“

Dne 13. prosince 2023 se v naší škole uskutečnil pilotní kurz první pomoci „Záchranář naživo“. Účastnili se ho žáci 9. ročníku pod vedením zkušených lektorů z kladenské Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kteří vychovávají profesionální záchranáře. V průběhu dopoledne se žáci učili, jak poskytovat první pomoc v případě krvácivých poranění, jak uvést pacienta do stabilizované polohy anebo jak vytáhnout zaklíněného zraněného z auta. Speciální část byla věnována nácviku kardiopulmonální resuscitace na trenažérech, které dokážou přesně, pomocí mikroprocesorů a speciální aplikace propojené přes Bluetooth, vyhodnotit správnost a účinnost prováděné resuscitace. Na konci tohoto dopoledního kurzu se uskutečnil malý turnaj skupin žáků v účinnosti kardiopulmonální resuscitace. Nejlepší trojice z řad žáků si odnesli sladké odměny. Věříme, že i záchranářům z Kladna se na Zbraslavi líbilo a zahájená tradice „Záchranáře naživo“ bude na naší škole dále pokračovat.

MUDr. Ing David Macků, místostarosta MČ Praha – Zbraslav
Mgr. Lucie Burešová, ředitelka školy Základní školy Vladislava Vančury

1_Obrázek_WhatsApp_2023-12-13_v_21.01.24_af22cbf5.jpgA_Obrázek_WhatsApp_2023-12-13_v_21.01.23_127c4511.jpgB_Obrázek_WhatsApp_2023-12-13_v_21.01.23_47e959b5.jpgC_Obrázek_WhatsApp_2023-12-13_v_21.01.23_919de33f.jpgD_Obrázek_WhatsApp_2023-12-13_v_21.01.24_937938d6.jpgE_Obrázek_WhatsApp_2023-12-13_v_21.01.24_b47b79a2.jpgF_Obrázek_WhatsApp_2023-12-13_v_21.01.24_c034ba1b.jpg