Vážení rodiče,

Hlavní město Praha připravilo balíček pomoci na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti

Balíček je určen výhradně žadatelům s trvalým pobytem na území Hlavního města Prahy.

 

Rodiče mohou požádat o:

 • prominutí úplaty za družinu nebo školní klub,
 • příspěvek z Fondu solidarity.

Prominutí úplaty za družinu nebo školní klub

Ředitel školy může prominout úplatu za družinu nebo školní klub žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek či pobírá některou z následujících dávek:

 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí

Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři a předá ji třídnímu učiteli, vychovatelce nebo vedení školy.

Pokud žadatel již úplatu uhradil, bude mu vrácena příslušná část úplaty na bankovní účet, ze kterého byla uhrazena.

Příspěvek z Fondu solidarity

Cílem Fondu solidarity je umožnit všem žákům účastnit se aktivit školy. O výši příspěvku rozhoduje ředitel školy.

Z fondu se přispívá zejména na:

 • poplatek za školu v přírodě, lyžařský kurz, tematické výjezdy
 • poplatek za zájmové kroužky pořádané školou
 • další poplatky spojené se vzděláváním dětí

Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři a předá ji třídnímu učiteli nebo vedení školy.

Mgr. Lucie Burešová, ředitelka školy