Vize školy

platná od 20. 9. 2022

Smyslem vize je stručně a srozumitelně pojmenovat hlavní směřování školy.

Již samotná tvorba vize byla pro náš tým důležitá zkušenost. O vizi se opíráme při rozhodování při běžné činnosti školy - při plánování výuky, aktivit, školních akcí, při výběru nových kolegů, vhodných školení apod.

Vizi považujeme za živý dokument a nebráníme se jejím dalším úpravám. Rádi bychom do budoucích diskusí zapojili žáky i rodiče.

https://www.zs-zbraslav.cz/phocadownload/2022-09%20Vize%20skoly.pdf

Máte-li otázky, náměty nebo připomínky - prosím neváhejte nás kontaktovat.

Tomáš Obdržálek, ředitel školy