Volitelné předměty pro 6. ročníky

Matematicko - logické praktikum

učí Mgr. Jolana Chovancová

Předmět je založen na aktivních činnostech, rozvíjí schopnost abstraktního a exaktního myšlení.
Člověk v médiích 

učí Mgr. Eva Zahoradská

Předmět poskytne základní informace o etickém a společenském působení médií.
Člověk a svět kolem nás

učí Mgr. Veronika Jeníková

Předmět je na pomezí D a OV. Cílem je seznámit žáky s historickými událostmi.
Sportovní aktivity 

učí Mgr. Radek Štěpánek

Předmět pracuje se sportovními zájmy zúčastněných žáků.

 

 

 

Možnost výběru od: 2.9. 8:00 hod. do 4.9. 12:00 hod.

Volitelné předměty pro 7. ročníky

Matematicko - logické praktikum

učí Mgr. Renata Bolková

Předmět je založen na aktivních činnostech, rozvíjí schopnost abstraktního a exaktního myšlení.
Člověk v médiích 

učí Mgr. Eva Zahoradská

Předmět poskytne základní informace o etickém a společenském působení médií.
Člověk a svět kolem nás

učí Mgr. Veronika Jeníková

Předmět je na pomezí D a OV. Cílem je seznámit žáky s historickými událostmi.
Sportovní aktivity 

učí Mgr. Radek Štěpánek

Předmět pracuje se sportovními zájmy zúčastněných žáků.

Informační technologie praktika

učí Wadzimi Rahimi

Předmět seznamuje žáky se základy práce s programováním, grafickými programy atd.

Možnost výběru od: 2.9. 8:00 hod. do 4.9. 12:00 hod.