Odborné semináře pro 7. ročníky

 

Čeština jako cizí jazyk
Mgr. Zdeňka Řeháková

 

Umělecký ateliér
Mgr. Monika Trachtová & Iva Fischerová

 

Programování 
Wadžiha Rahimi

 

Sportovní seminář
Mgr. Karolína Přibylová

 

Čtenářská gramotnost
Mgr. Veronika Jeníková

 

Dějiny 20. století
Mgr. David Polánka & Hana Císařovská

 

Přírodovědné bádání
Mgr. Jana Policarová
 

Odborné semináře pro 8. ročníky

 

Chemicko-fyzikální praktika
Ing. Jana Brožová 

 

Tradiční a netradiční sporty
Mgr. Iveta Teřlová & Mgr. Tomáš Kousek

 

Čeština jako cizí jazyk
Mgr. Zdeňka Řeháková

 

Tvořivé ruce
Mgr. Jiřina Šichová

  

3D modelování
Wadžiha Rahimi

 

Angličtina rozšířená
Mgr. Kateřina Danešová

Odborné semináře pro 9. ročníky

 

Čeština jako cizí jazyk
 Mgr. Zdeňka Řeháková
 
Umělecký ateliér
Mgr. Monika Trachtová & Iva Fischerová

 

Seminář z českého jazyka
Mgr. Jiřina Šíchová & Mgr. Jitka Řečinská

 

Seminář z matematiky
Mgr. Jolana Chovancová & Mgr. Jitka Pokorová 

 

Angličina rozšířená
Mgr. Sylva Lisá