Výroční zasedání Školské rady 12.12.2013

Účastníci:  všichni kromě Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfové
Datum: 12. 12. 2013
 

Program:
a)    Starosta A. Háněl seznámil členy s přáním p. Hasenkopfové pokračovat i přes pracovní vytížení na práci Školské rady – členové přijali a vzali na vědomí
b)    P. Vojta a M. Břinčilová podali souhrn aktuálního dění ve škole a přibližné plány na druhou polovinu školního roku – členové vzali na vědomí
c)    Společně bylo zhodnoceno dění ve škole a činnost ŠR za kalendářní rok 2013. Přes časovou zaneprázdněnost členů a složitější komunikaci s okolím ŠR své úkoly plní včetně iniciativ nad zákonný rámec. Značná část náplně činnosti ŠR je definována školskými zákony
 
 
 
Zapsal:  Petr Vojta
Na znění spolupracovali, četli a souhlasí:
    Ing. J. Ničová
    MUDr. M. Mašek
    Ing. A. Háněl, MBA
Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová
Mgr. M. Břinčilová
 
.