Zápis ŠR ze dne 23. května 2014

Účastníci: všichni členové přítomni
Hosté:  rodiče:  Opová I. (matka žákyň z 3. A a 6. A), Šelířová L. (matka žákyně ze 6. A), ředitel školy Mgr. J. Kovařík
 
 
 
Program:
1) Jednání o petici „Podnět k novele zákona o pedagogických pracovnících - vyjádření rodičů žáků ZŠ Vladislava Vančury v Praze – Zbraslavi, žádost o vyjádření k zachování dosud platné výjimky“, kterou hodlají iniciovat paní Opová a Šelířová ve spolupráci se školou, resp. Školskou radou
2) Diskuse vedena nad obsahovou a formální stránkou. Všichni se k procesnímu řízení ohledně petice vyjadřovali z hlediska svých oborů a zkušeností. Ředitel školy seznámil s aktuální situací, starosta MČ Zbraslav nastínil legislativní možnosti a proceduru v této oblasti, p.Hasenkopfová seznámila členy s délkou celého procesu na základě svých zkušeností ve funkci ředitelky školy
3) Sjednoceny byly pohledy nad požadavky a cíly petice, domluveno, komu všemu petice zaslat
4) Účastníci se shodli na tom, že děti by do celého průběhu neměly být iniciovány. Naopak možnost medializovat celý problém nebyla apriorně zamítnuta
5) Na závěr se domluvil časový rozvrh celé akce
Jednání ŠR po odchodu hostů:
1) Zanesení připomínek do zápisu poslední schůze ŠR. P. Vojta, který je za zápisy zodpovědný, připomínky zohlednil a  úpravy do textu zapracoval. 
2) Dotaz p. Vojty na p. Háněla: v jakém stavu je procesní řízení ohledně nástavby a rozšíření budovy Základní školy v ulici Nad Parkem. Pan Háněl podal vysvětlení: probíhá závěr výběrového řízení na projektanta. Nastínil členům ŠR tento kalendář: 9. 6.: uzávěrka výzvy pro soutěž na garanta projektu, 12. 6. proběhne hodnocení návrhů, 25. 6. bude výsledek z Rady MČ postoupen  jednání  Zastupitelstva MČ. Jedná se o tyto oblasti: výstavba pavilonu A + šatny, ty budou i v pavilonu D + částečně bude změněn areál tělocvičen, šatny budou umístěny i ve stávající aule budovy ZŠ Nad Parkem. Ve šk. roce 2015/16 se plánuje plné zakončení nástavby a rozšíření budovy ZŠ v ulici Nad Parkem.  Dotaz, proč se až nyní teprve řeší projektant, byl vysvětlen náročností procedurálního řízení.
3) P. Ničová se dotazovala p. Břinčilové na budoucí rozsah školní družiny. P. Břinčilová podala odpověď: ve šk. roce 2014/2015 bude šk. družina poskytovat služby pro žáky 1. – 3. tříd.
4) Dotazy p. Vojty a p. Ničové byly iniciovány z řad rodičů.
5) Na závěr se všichni členové shodli na vůli vlastních snah, aby ŠR chtěla fungovat a i nadále nabízela služby rodičovské veřejnosti, kdykoliv ta projeví zájem o její služby. To je bráno i jako součást hodnocení minulé a plán budoucí činnosti ŠR, konkrétně na následující šk. rok.
 
 
 
Zapsal:   Petr Vojta
 
 
 
Četli a souhlasí:   Opová I.    Šelířová L.
Ing. J.  Ničová     Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová
Mudr. M. Mašek     Mgr. M. Břinčilová
Ing. A. Háněl, MBA    Mgr. J. Kovařík
 
.