Zápis schůze Školské rady - 08.11.2013

Zápis schůze Školské rady (dále jen ŠR)
Konána:  8. 11. 2013
Přítomni: z členů ŠR nepřítomna Mgr. et Mgr. Soňa Hasenkopfová
Host:  ředitel školy Mgr. Jiří Kovařík
 
 
 
Program:
1)    ŠR jednomyslně odsouhlasila Výroční zprávu ZŠ Vladislava Vančury 2012/2013
2)    ŠR vzala na vědomí úpravy v rozložení učivu v dokumentu ŠVP ZŠ Vl.Vančury na základě úprav v RVP
3)    K oběma dokumentům podal výklad ředitel školy Mgr. Jiří Kovařík
4)    Pan starosta seznámil členy ŠR s akcí PČR, která v obci Lahovice zabezpečila výrobnu pervitinu a nalezené množství drogy zabavila. Lze se domnívat, že i tato výrobna má souvislost s drogovým děním na katastru Zbraslavi (včetně bývalých dospělých žáků naší školy), o kterém ŠR pojednávala v minulém školním roce
5)    Dále pan starosta informoval členy ŠR o aktuálním stavu projektu přístavby k budově školy Nad Parkem. Ta je nutná z hlediska rostoucího počtu žáků ZŠ Vl.Vančury. Vše je na dobré cestě, panuje všeobecná politická shoda v daném řešení a již je nyní v plánování i konkrétní období stavby. Po dostavění přístavby bude celý I. stupeň v budově Nad Parkem a budova Hauptova bude sloužit pouze provozu II. stupně. V souvislosti s touto problematikou podal pan starosta informace i o uvažovaném řešení v oblasti stravování.
6)    P.Vojta podal souhrnný výklad k akcím školy za minulý a tento školní rok. Zároveň akcentoval vztah s rodiči a pověst našich žáků při výjezdech, besedách atd. V tomto výkladu jej doplnila paní zástupkyně pro I. stupeň Mgr. Marcela Břinčilová spolu s ředitelem školy. Tuto problematiku komentovali kladně oba zástupci z řad rodičů
7)    P.Vojta podal návrh na uvolnění paní Mgr. et Mgr. Soni Hasenkopfové z řad ŠR pro její výrazné pracovní zaneprázdnění. Členové ŠR odsouhlasili a k vyřízení dostal pan starost jako člen kurie zřizovatele
 
 
 
Zprávu sepsal:  Petr Vojta
Četli a odsouhlasili (v abecedním pořádku):
Mgr. Břinčilová Marcela
Ing. Háněl Aleš, MBA
Mudr. Mašek Michal
Ing. Ničová Jitka
Host:  Mgr. Jiří Kovařík