Tematické dny na 2. stupni

V termínu od 19. 4. do 21. 4. proběhne jarní turnus Tematických dnů na 2. stupni. Žáci se budou moci přihlásit dle svého výběru do jakéhokoliv z Tematických dnů. Přihlašování proběhne v týdnu po jarních prázdninách. Pokyny k přihlašování s bližšími informacemi vám přijdou samostatným emailem. Nyní zasíláme katalog Tematických dnů, aby vaše děti společně s vámi mohly v klidu vybírat.

V tomto školním roce jsme Tematické dny zavedli jako pilotní program zaměřený zpestření výuky a propojení a učiva se světem kolem nás. Po uskutečnění druhého (jarního) turnusu pedagogický sbor vyhodnotí, jak se program Tematických dní osvědčil a v jaké formě s ním budeme v příštím školním roce pokračovat.

Katalog - tematické dny