Výuka cizích jazyků na 2. stupni

Výuka anglického jazyka probíhá na 2. stupni již třetím rokem ve spolupráci s rodilými mluvčími. Všechny třídy 2. stupně mají v tomto školním roce alespoň jednu hodinu týdně s našimi americkými kolegy. Výuka probíhá nejen v kmenových třídách, ale především v jazykové laboratoři. 

Další hodiny pak ve vybraných třídách učíme v angličtině formou metody CLIL v předmětech Zeměpis a Dějepis.

Druhý cizí jazyk vyučujeme od sedmého ročníku, v současné chvíli si naši žáci můžou vybrat z těchto možností: německý jazyk, španělský jazyk, italský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. Naši žáci a jejich rodiče si mohou jazyk vybrat dle své preference. Otevíráme pak ty jazyky, o které je zájem. 

Věříme, že si tuto jazykovou pestrost zachováme i do dalšího školního roku.

335433663 928745905244568 3694897801084937789 n334907266 195789796426390 2536777536666154077 n 1