Stávka 27. 11.

Vážení rodiče a přátelé školy,

 

dovoluji si Vám oznámit, že zaměstnanci Základní školy Vladislava Vančury se připojují k jednodenní celostátní stávce, která se bude konat 27. listopadu 2023. Vzhledem k vysokému zájmu pedagogických pracovníků zúčastnit se stávky bude v tento den výuka na 1. a 2. stupni zrušena včetně provozu školní družiny.

Důvodem stávky je projev nesouhlasu s plánovaným vládním omezením finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy. Tato opatření by vedla ke snížení kvality výuky, zejména k nižšímu počtu odučených hodin, ke snížení dělení tříd na skupiny v jednotlivých předmětech, k méně efektivní péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami aj.

Ujišťuji Vás, že tímto rozhodnutím jednáme především v zájmu našich žáků.

 

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Lucie Burešová, ředitelka školy