Pozvánka na den otevřených dveří 23.3.2023

Vážení rodiče, 

srdečně vás zveme na Den otevřených dveří (DoD) ve školním roce 2022/2023 ve čtvrtek 23. 3. 2023 v budovách 1. i 2. stupně.

V tento den budou dveře do školy otevřené od 8:00 - 12:00 hod a je možné zúčastnit se výuky ve všech třídách.

Ve stejný den v budově Nad Parkem od 12:00 - 15:00 hod navazuje i den otevřených dveří ve školní družině.

 

Rádi bychom požádali rodiče a návštěvníky o dodržování následujících pravidel: 

  • do všech tříd můžete nahlížet o přestávkách bez omezení
  • výuky v jednotlivých třídách se můžete zúčastnit vždy po dobu celé vyučovací hodiny (viz rozvrh hodin vedle dveří jednotlivých tříd). Prosíme, abyste do tříd nevcházeli nebo neodcházleli v průběhu výuky (narušuje to práci a soustředění žáků i učitele),
  • prosíme rodiče a návštěvníky, aby zvážili účast novorozenců nebo malých dětí, které by ji mohly narušovat,
  • žádáme také rodiče a návštěvníky, aby během DOD nepořizovali žádné obrazové záznamy z výuky.

Předem všem děkujeme za dodržení těchto pravidel a těšíme se na vaši návštěvu!

Za vedení školy, 

Lukáš Policar, zástupce ředitelky pro 1. stupeň