Vyjádření školy k rozdělení žáků do 6. tříd

V následujícím školním roce budou šesté třidy sestaveny jako nové kolektivy napříč bývalými pátými třídami. 

Nové složení třídních kolektivů přináší následující výhody:

  • páté třídy jsou početně nevyrovnané a přeřazením jen pár žáků by pro ně vznikla velice nekomfortní situace,
  • zároveň jsou ve třídách různé počty dětí se specifickými potřebami učení – pro další vzdělávání je výhodné mít třídy vyrovnané a zároveň heterogenní,
  • nové kolektivy jsou šancí pro všechny žáky vybudovat si nově svoji pozici ve třídě – někteří jsou nyní na „okraji“ a to často ne svojí vinou, nebo si to nesou „historicky“ i když dnes již je situace jiná,
  • nový kolektiv je také pro všechny zdrojem nových podnětů a příležitostí,
  • stará přátelství nemusí zanikat – žáci se budou ve škole potkávat, jezdit spolu na školní akce, chodit na kroužky apod. – pozitivní vazby mezi třídami budou vytvářet pozitivní klima ve škole,
  • nic nenasvědčuje tomu, že by nový kolektiv měl být horší než ten starý – děti si vazby vytváří velice rychle.

Všechna pro a proti jsme několikrát pečlivě zvážili. Radili jsme se s odborníky, sbírali zkušenosti z jiných škol – stejné dělení se děje na mnoha školách a to i v našem okolí.

Rozdělení jsme věnovali velké úsilí – především jsme se snažili, aby byly co nejlepší podmínky pro vznik pozitivních vztahů v nový kolektivech.

Využili jsme získaný čas díky rekonstrukci v budově Hauptova – naše třídní učitelky a třídní učitelé prošli dvoudenním seminářem jak pracovat se třídou a jak vést třídnické hodiny, které na 2. stupni zavádíme v pravidelném režimu. Zároveň věříme, že děti i rodiče budou s třídními učitelkami v 6. třídách v příštím školním roce spokojeni.

V září proběhnou adaptační kurzy (pořádali jsme i v minulých letech), kde budou mít žáci intenzivní příležitost poznat svého třídního učitele a nové spolužáky. Nové vztahy tak mohou vzniknout podobně rychle a bezproblémově, jako například na letním táboře.

Rozumíme tomu, že některé děti i rodiče vnímají změnu jako nejistotu – zejména pokud jsou v současném kolektivu spokojeni. Je to pochopitelné. Škola ale musí vážit přínosy a rizika pro všechny žáky – včetně těch co jsou v kolektivech nyní znevýhodněni. Zároveň nemáme na druhém stupni dobré zkušenosti, když jsme do stávající třídy museli přiřadit několik žáků.

Podrobné informace o způsobu dělení tříd dostali zákonní zástupci 18. února 2022 a 25. května 2022. Rodičům, kteří projevili zájem o osobní schůzku, jsme vyhověli. Na všechny emailové dotazy jsme odpověděli.

Proto si dovolujeme rodiče požádat o pochopení, důvěru a podporu.

Tomáš Obdržálek, ředitel školy