Dopis rodičům k zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy!

Dovolte, abych Vás u příležitosti zahájení nového školního roku pozdravila a přivítala žáky po prázdninách opět ve škole. Věřím, že jste si během léta všichni odpočinuli a načerpali energii do dalších činností. Vítám zejména budoucí prvňáčky a děti v přípravné třídě, které budou čekat noví spolužáci a spousta nových zážitků.

Vzhledem k tomu, že jsem ve funkci ředitelky školy teprve od 1. června, je nadcházející školní rok 2023/2024 novým začátkem pro nás všechny.

Domnívám se, že školu vytváří především lidé v ní, proto jsem velmi ráda, že jsem se ještě před prázdninami stihla seznámit se všemi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy včetně žáků v jednotlivých třídách.

Za uplynulé tři měsíce jsem měla možnost proniknout do všech oblastí školy a zhodnotit jejich činnost. Přestože evaluaci vzdělávacího procesu zahájím až v tomto školním roce, měla jsem již možnost spolupracovat s mnoha kvalitními pedagogy, ať se jedná o učitele, asistenty pedagoga, pracovníky školního poradenského pracoviště nebo vychovatelky ve školní družině. Jsem přesvědčena, že zbraslavská škola nejvíce ze všeho potřebuje personální stabilitu a řád ve vzdělávacím procesu včetně jasného vymezení kompetencí a spravedlivých podmínek pro všechny, kteří mají zájem zde pracovat.

Důležitou součástí školy jste především také Vy, rodiče našich žáků. My všichni máme společný cíl, a to vychovat z Vašich dětí slušné a vzdělané jedince, kteří obstojí ve svém budoucím životě, ve své profesi i ve společnosti. Jen skutečná vzájemná spolupráce pomůže k dosažení dobrého výsledku. Ve škole jsme tu především pro žáky, a proto veškerými pochybnostmi ohledně Vašich dětí se vždy budeme zabývat. Věřím, že každá sebesložitější situace se dá vyřešit, pokud je dobrá vůle na obou stranách.

Všem našim žákům přeji do dalšího školního roku zdraví, úspěchy, mnoho úsměvů i dobrou náladu a prvňáčkům a dětem v přípravné třídě, aby se jim ve škole líbilo. Rodičům přeji hodně radosti, sil a trpělivosti.

Těším se na setkání a spolupráci s Vámi!

Mgr. Lucie Burešová

ředitelka školy