Pokusy z laboratoří chemicko-fyzikálních praktik

V rámci chemicko-fyzikálních praktik jsme se žáky osmých ročníků zkoušeli různé chemické pokusy. Dělali jsme například plamenové zkoušky, kdy se pomocí roztoků zbarvuje oheň, dále jsme zkoumaly barevné změny při oxidaci a redukci látek s pokusem „chemický chameleon“ a „chemický semafor“.

A také například exotermické reakce při pokusu „Hrnečku, Vař“.

Po každém pokusu jsme psali protokol, o vzniklých chemických reakcích.

Terezie Doležalová

chemickyü_chameleon.jpgchemickyü_semafor.jpgplamenovaü_zkousîka_-_barvy.jpgplamenovaü_zkousîka_-_prîprava_roztokuŐ.jpgplamenovaü_zkousîka.jpgpokus_-_hrnecîku_varî.jpgzjisîtîovaüniü_tvrdosti_vody.jpg