Hmyzí domeček pro školní družinu - další úspěšný projekt 6.tříd

V rámci předmětu Projekty žáci 6. tříd po celý školní rok přicházejí s vlastními nápady na samostatné projekty, jejichž cílem je rozvoj tvořivosti, samostatnosti, spolupráce, prezentačních dovedností a dalších "měkkých" dovedností. Jedním z dalších úspěšných příkladů je projekt žákyň 6.A, které navrhly a vyrobily dva hmyzí domečky. S vedoucí školní družiny si domluvily a poté uskutečnily tři krásné prezentace pro nejmenší děti o tom, k čemu jsou hmyzí domečky užitečné. Jeden z nich pak dětem oficiálně předaly. Druhý domeček bude umístěn na školní zahradě na 2. stupni. Na projektu se podílely Daniela Dolejšová, Izabella Němcová, Eliška Šafářová, Valérie Palivcová a Valentýna Třešňáková. Mnohokrát dívkám děkujeme!

20230322 12494420230322 13002420230322 130213