Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve dnech 24. a 25. května 2022 proběhlo v prostorách Městské zahrady na Zbraslavi pasování všech našich prvňáčků na čtenáře. Tomuto slavnostnímu ceremoniálu však předcházela několikaměsíční příprava. Všichni prvňáci se spolu se svými třídními učitelkami v průběhu jarních měsíců seznamovali s knihou Kuba nechce číst od dětské spisovatelky Petry Braunové. Poslouchali vyprávění, pracovali s texty a každá třída celkem dvakrát navštívila Místní knihovnu, kde paní knihovnice Jana Franče Jirásková provedla žáky s tím, jak vzniká kniha. 

V den pasování pak naši prvňáci museli nejdříve projít ve skupinkách po čtyřech připravenou trasu přes park Belveder a zvládnout splnit 6 úkolů, ve kterých bylo třeba prokázat schopnost správně si přečíst zadání a postupně získat písmenka k tajnému heslu. Při jeho vyřčení v místní kavárně Prádelna je pak čekala sladká odměna :). Hlavní program pak následoval v Městské zahradě, kde na žáky čekali jejich rodiče a jedno malé překvapení – sama spisovatelka Petra Braunová. Děti nejdříve společně zarecitovaly báseň a některé z nich pak přečetly nahlas před diváky úryvek s knihy Kuba nechce číst. Poté byli postupně všichni prvňáci a prvňačky paní spisovatelkou slavnostně pasováni na čtenáře a získali od ní pamětní list a knihu Johana s dlouhýma nohama, kterou si mohli nechat hned v zápětí paní spisovatelkou podepsat.

Děkujeme všem učitelkám prvních tříd za skvělou přípravu celého programu, paní knihovnici a paní spisovatelce za skvělou spolupráci a radnici MČ Praha Zbraslav za finanční i lidskou podporu. Přejeme všem dětem, ať je čtení nadále baví!      

IMG 4170IMG 4172IMG 4179