Informace pro rodiče

• Příspěvek Klubu pro školní rok 2021/2022 je ve výši 500 Kč za každého studenta (i za sourozence)
• Příspěvek je možné poslat bezhotovostně na účet Klubu, č.ú. je 234518320/0600. Do zprávy příjemci je nutné napsat třídu a jméno Vašeho dítěte (ve formátu např. 1A Novák Jan), aby bylo možné Vaši platbu správně zařadit.
• Příspěvek bude také vybírán v hotovosti na každých třídních schůzkách zástupcem Klubu rodičů