Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav

Nahoru

Dokumenty

Školní řád, ŠVP, rozpočet školy

Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny
Volební řád Školské rady
Přihláška do školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Přihláška do školního klubu
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Informace o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce a o přípravné třídě
Den země - informační plakát
Souhlas zákonného zástupce pro odchod ze školy z důvodu pozitivního testu
Souhlas zákonného zástupce pro odchod ze školy 2. stupeň generální
Katalog volitelných předmětů
Prohlášení zákonného zástupce
Hygienická stanice HMP - dopručená opatření
Fotbalisté se umístili na třetím místě ze všech pražských škol
Nová pravidla pro preventivní antigenní testování
Informace o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce a o přípravné třídě 2022
Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy PDF
Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy DOCX
Balíček okamžité pomoci Pražanům - žádost prominutí úplaty za družinu
Balíček okamžité pomoci Pražanům - žádost Fond solidarity
 
 
Powered by Phoca Download


Copyright © 2010 - 2021 ZŠ Vladislava Vančury | Všechna práva vyhrazena.