ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA - ZBRASLAV

Informace ohledně distanční výuky

Vážení rodiče,

vzhledem k vládnímu nařízení a nepříznivé epidemiologické situaci budou od 14. 10. 2020 zavřeny všechny základní školy.

Distanční výuku povedou učitelé na 1.stupni od 15. 10. 2020 dle mimořádného rozvrhu viz škola online.

  • Dnes Vás budou třídní učitelé 1. stupně informovat o organizaci distanční výuky své třídy
  • Pokud máte doma technické problémy s on-line výukou, obraťte se na třídní učitelku / třídního učitele svého dítěte a dohodněte se s ním na řešení/zápůjčce či způsobu, jak budete dítěti vyzvedávat a následně odevzdávat tištěné materiály k výuce.

Distanční výuka na 2. stupni bude ve všech třídách od 14. 10. 2020 dle mimořádného rozvrhu viz škola online.

Distanční výuka je součástí povinné školní docházky a u každého žáka je vedena jeho případná absence. Zákonní zástupci budou tuto absenci omlouvat u třídního učitele dle pravidel Školního řádu, např. v případě nemoci, návštěvy lékaře atp.

Žádáme tímto rodiče o zodpovědný přístup k distanční výuce.

Dle nařízení vlády nebude v provozu školní družina ani školní jídelna

Mgr. Marcela Břinčilová                                  Mgr. Martina Talpová

pověřená ředitelka ZŠ                                   pověřená zástupkyně pro 2. stupeň ZŠ

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.