ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA - ZBRASLAV

Výuka dle vládního omezení ze dne 8. 10. 2020 pro týdny od 12.10 do 23.10.2020

Výuka

Výuka pro žáky 1. stupně pokračuje ve stejném režimu:

 • hodiny hudební výchovy jsou bez zpěvu
 • hodiny tělesné výchovy mohou probíhat i v tělocvičně
 • provoz školní družiny není omezen.

Výuka na 2. stupni bude upravena takto:

 • týden od 12. do 16. 10.
  • prezenční výuka pro 9.A, 9.B, 9.C, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D a 7.E
  • rouška i během výuky, hudební výchova bez zpěvu, místo hodin TV náhradní program)
  • distanční výuka pro 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 8.A, 8.B a 8.C
 • týden od 19. do 23. 10.
  • prezenční výuka - pro 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 8.A, 8.B a 8.C
  • rouška i během výuky, hudební výchova bez zpěvu, místo hodin TV náhradní program
  • distanční výuka pro 9.A, 9.B, 9.C, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D a 7.E

Distanční výuka bude probíhat dle mimořádného rozvrhu!

 • Mimořádný rozvrh bude vyvěšen ve Škole online a žáci ho obdrží také v papírové formě. Všichni žáci 6. a 8. ročníků již rozvrh obdrželi v pátek 9.10. (pokud byli ve škole)
 • Náplň distanční výuky si volí vyučující daného předmětu sami
 • Výuka bude probíhat prostřednictvím MS Teams

Účast na distanční výuce je pro žáky povinná, proto prosíme rodiče o součinnost, tzn. zajištění takových podmínek, aby se děti mohly výuky zúčastnit.

Podpora technického vybavení

 • Na základě komunikace s třídními učiteli v uplynulém týdnu můžeme zapůjčit žákům tablety (v omezeném počtu)
 • Máme k dispozici pronájem datových služeb pro žáky. V případě potřeby, kontaktujte své třídní učitele.

V týdnu od 26. do 30. 10. nebude škola v provozu. Na pondělí a úterý byly vládou vyhlášeny mimořádné prázdniny, ve středu je státní svátek, ve čtvrtek a pátek plánované podzimní prázdniny. Jídelna bude v tomto týdnu mimo provoz.

O situaci od 2. 11. budeme informovat v návaznosti na další opatření vlády. 

Mgr. Martina Talpová

Pověřená zástupkyně pro 2. stupeň

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.