ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA - ZBRASLAV

Výskyt nákazy onemocněním covid-19 ve škole

Vážení rodiče, milí žáci,

na adaptačním kurzu třídy 2. stupně se vyskytla nákaza onemocněním covid-19, která byla v neděli potvrzena u třídní paní učitelky. Protože se však ani žáci třídy, ani paní učitelka či paní asistentka nesetkali ve vymezené povinné době s jinými žáky školy, přistupujeme k následujícím preventivně provozním opatřením:

od 7.9. do odvolání

platí povinnost pro žáky i zaměstnance školy 1. i 2. stupně v obou budovách školy (Hauptova i Nad Parkem):

  • vstupovat do budovy školy se zakrytými dýchacími cestami (rouška, respirátor, štít)
  • desinfikovat se při každém vstupu do budovy
  • důkladně dodržovat hygienická pravidla (pravidelné mytí a desinfekce rukou)
  • rodičům není možné povolit vstup do prostor školy

V budově Hauptova (2. stupeň) dále platí následující provozní opatření:

  • pro všechny třídy 2. stupně bude vyučování zkráceno od 8:00 do 11:40hod, na oběd budou žáci odcházet v průběhu 5. vyučovací hodiny
  • žáci budou po celou dobu vyučování přítomni ve svých kmenových třídách a nebudou přecházet do odborných učeben
  • žáci budou po celou dobu výuky vyučováni jedním, maximálně třemi vyučujícími (konkrétní rozvrh se žáci dozvědí v pondělí 7.9.)

Distanční výuka

vzhledem k tomu, že do karantény odchází pouze jedna třída, distančně se bude vyučovat pouze v této třídě

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.