ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA - ZBRASLAV

Informace k zahájení školního roku 2020 / 2021

Základní škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Žádáme proto rodiče, aby vždy pečlivě zhodnotili zdravotní stav svého dítěte a v případě infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) neposílali své dítě do školy a zabránili tak případnému šíření infekčního onemocnění.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná:
• pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy
• omezení počtu žáků ve třídách, odděleních

Informace pro žáky 1. tříd a přípravné třídy
Žáci zahájí začátek školního roku v 8:15 hodin před budovou školy Nad Parkem, kde je přivítají jejich třídní učitelky. Potom půjdou do svých tříd a rodiče je mohou doprovodit a zúčastnit se společného zahájení ve třídě.
Z hygienických důvodů mohou rodiče vodit své děti do budovy školy pouze do 4. 9. 2020.

Informace pro žáky 6. tříd
Žáci zahájí začátek školního roku v 8:15 hod. před budovou školy v ulici U Lékárny, kde je přivítají třídní učitelky. Potom půjdou do svých kmenových tříd. Žádáme rodiče, aby doprovodili děti pouze ke škole a nevstupovali do budovy.

Informace pro žáky 2. – 9. tříd (kromě 6. tříd)
Žáci zahájí začátek školního roku ve svých kmenových třídách. Žádáme rodiče, aby doprovodili děti pouze ke škole a nevstupovali do budovy. Po vstupu do školy se žáci hned odeberou do svých kmenových tříd, nevstupují v tento den do prostoru šaten. Vstup do budov bude od 7:40.
Ve škole budou žáci do 8:45 hod., v tento den se nebudou vydávat obědy.

Roušky se při vstupu do budovy školy:
• u žáků nevyžadují
• u dospělých osob se nevyžadují, ale doporučují

 

Ke stažení:

Manuál k provozu škol z MŠMT: https://www.msmt.cz/file/53619/

 

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.