Naše školní družina je určena pro žáky 1. – 3. tříd a je umístěna v budově Nad Parkem. Do školní družiny se vchází přes centrální vchod školy, kde je umístěna recepce s celodenní obsluhou, což zaručuje vysoký stupeň ochrany dětí.
ŠD je rozdělena do 11 oddělení, z toho 7 oddělení má svou vlastní kmenovou třídu, 4 oddělení se pak střídají se školními třídami.

Jednotlivá oddělení jsou v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. naplňována do počtu 30 dětí. Oddělení vede devět plně kvalifikovaných vychovatelek, jedna vychovatelka a vychovatel si doplňují odborné vzdělání.


Provoz ranní ŠD je od 6,30 do 7,40 hod., odpolední pak od 11,50 do 18 hod.
Zájmové vzdělávání ŠD se řídí vlastním Školským vzdělávacím programem.