Naše školní družina je určena pro žáky 1. – 3. tříd a je umístěna v budově Nad Parkem. Do školní družiny se vchází přes centrální vchod školy, kde je umístěna recepce s celodenní obsluhou, což zaručuje vysoký stupeň ochrany dětí.
ŠD je rozdělena do 10 oddělení, z toho 7 oddělení má svou vlastní kmenovou třídu, 3 oddělení se pak střídají se školními třídami.

Jednotlivá oddělení jsou v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. naplňována do počtu 30 dětí. Oddělení vede devět plně kvalifikovaných vychovatelek, jedna vychovatelka si doplňuje odborné vzdělání.


Provoz ranní ŠD je od 6,30 do 7,40 hod., odpolední pak od 11,40 do 18 hod.
Zájmové vzdělávání ŠD se řídí vlastním Školským vzdělávacím programem.

Pro učitele

Školní email   Škola Online     Fred Fraus    Ve škole.cz   Flexibooks   Didakta   TOGlic
           veskolecz   Interaktivní učebnice   logo2x   logo f color