1. schůzky

4. září 2017 (pondělí)

pouze pro 1. třídy od 9:00 hod. v budově Nad Parkem

12. září (úterý) 2. třídy od 18:00 hod. 3. - 5. od 18:30 hod.

14. září (čtvrtek) 6. - 9. třídy od 18:00 hod. v budově Hauptova

 

2. schůzky

21. listopadu 2017 (úterý)

18:00 hod. 1. a 2. třídy v budově Nad Parkem

18:30 hod. 3. - 5. třídy v budově Nad Parkem

23. listopadu 2017 (čtvrtek)

18:00 hod. 6. a 9. třídy v budově Hauptova

3. schůzky

17. dubna 2018 (úterý)

18:00 hod. 1. a 2. třídy v budově Nad Parkem

18:30 hod. 3. - 5. třídy v budově Nad Parkem

19. dubna 2018 (čtvrtek)

18:00 hod. 6. a 9. třídy v budově Hauptova