Nové formuláře přihlášek platné od školního roku 2015/16 byly vytvořeny na základě podnětů ze škol. Přinášejí technické změny, případně odstraňují některé nejasnosti, které se vyskytly v dříve používaných formulářích.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se ji vytisknout na jeden list. Pokud jsou k potvrzení předloženy dva listy, je třeba zajistit ve škole jejich neoddělitelné spojení. Více info zde.

 

Další informace je možno dohledat na stránkách MŠMT.