Kroužky v budově Nad Parkem

Kroužky, které začínají v týdnu od 3. 10. 2016

• Výtvarná dílna  (Monet)         pondělí  15:15 – 16:00
                                             pondělí  16:15 – 17:00
• Malý muzikant  (Monet)        úterý   14:00 – 15:00
                                             úterý   15:15 – 16:15

• Anglický jazyk (Monet)         středa   14:00 - 14:45
                                            středa  15:00 – 15:45
                                            středa  16:00 – 16:45
Kontakt: 244 400 334

• Kurzy inline bruslení             čtvrtek    13:30 – 14:30
   Kontakt: 731 239 237
 
• Šachový                              středa   15:30 – 16:15
   Kontakt: 777 145 620

Sportovní kroužky v tělocvičně Nad Parkem nejsou zatím organizovány.