Na škole pracuje žákovský parlament. Zástupci jednotlivých tříd 2. stupně se scházejí jedenkrát za dva měsíce s vedením školy. Na setkání řeší výukové a provozní záležitosti.

 

Pro učitele

Školní email   Škola Online     Fred Fraus    Ve škole.cz   Flexibooks   Didakta   TOGlic
           veskolecz   Interaktivní učebnice   logo2x   logo f color