Kritéria výběru žáků do jazykové třídy

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

v návaznosti na informace o vznikající jazykově zaměřené třídě uvádíme, že jediným kritériem pro přijetí žáků do třídy s rozšířenou výukou jazyků je pořadí úspěšnosti dítěte ve výběrovém testu z anglického jazyka.

 

Termín testu pro žáky budoucích 7. ročníků je stanoven na 9. 6. 2020 v 13:00 v budově Hauptova.

Termín testu pro žáky budoucích 6. ročníků je stanoven na 18. 6. 2020 v 9:00 (v rámci skupin na 1. stupni ZŠ, případně v budově Hauptova pro žáky, kteří nenavštěvují školní skupiny). 

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.