Ukončení výuky a předání vysvědčení za školní rok 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
v souvislosti s blížícím se ukončením vyučování bychom vás rádi informovali o termínu a formě předávání vysvědčení za školní rok 2019/2020 a dalších souvisejících záležitostí.

Výuka bude ukončena ve čtvrtek 25. června 2020 s tím, že vysvědčení bude předáno 26. června 2020. V návaznosti na opatření MZČR je možné vysvědčení předávat celé třídě najednou, bez ohledu na aktuální sestavení skupin. Vysvědčení bude předáno na třídnické hodině, její začátek a případné organizační pokyny Vám zašle třídní vyučující. V případě, že pedagog patří do rizikové skupiny, vysvědčení bude předáno jiným pedagogickým pracovníkem školy. Upozorňujeme na povinnost předložit při prvním vstupu do školy podepsané čestné prohlášení Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory.

V návaznosti na vyhlášené ředitelské volno ve dnech 29. června a 30. června 2020 bude v tyto dny umožněn žákům a zákonným zástupcům přístup do budovy školy za účelem odevzdání žákovských knížek, vyklizení lavic, šatních skříněk a odevzdání klíčů. Nejpozději v rámci těchto dnů také vrátí učebnice žáci 5. ročníků a žáci 2. stupně školy; případně žáci, kteří již na škole nebudou v následujícím školním roce pokračovat. V těchto dnech bude také možné individuálně vyzvednout vysvědčení v případě, kdy se žák nemůže dostavit na slavnostní předání dne 26. června 2020.

Pro děti zákonných zástupců, kteří v návaznosti na vyhlášené ředitelské volno nejsou schopni zajistit si hlídání svých dětí, připravily vychovatelky na 29. a 30. června 2020 "příměstský tábor". Více informací (program, kapacita, přihláška...) naleznete v samostatném příspěvku (zde).

 

Ing. Lukáš Herout, Ph.D., ředitel školy

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.