ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA ZBRASLAV

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, 
níže naleznete základní pilíře hodnocení žáků na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020. V rámci hodnocení bude primárním nástrojem klasifikace, pokud v souladu s klasifikačním řádem školy nepožádá zákonný zástupce o slovní hodnocení. Pilíře jsou seřazeny dle jejich priority a váhy na hodnocení.

 

  • 1) Hodnocení bude primárně vycházet z podkladů pro hodnocení získané do 10. března 2020
  • 2) Podpůrně budou využity:
  • --- podklady pro hodnocení získané při vzdělávání na dálku, s přihlédnutím ke specifickým podmínkám jednotlivých žáků a jejich rodin
  • --- podklady pro hodnocení získaní po návratu žáků do školy
    --- výsledky vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

 

V kontextu současného klasifikačního řádu školy a vydané vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 nebude přihlíženo k požadavku na minimální počet známek za pololetí. Shodným způsobem se bude přistupovat i k dalším bodům, které jsou v rozporu s výše uvedenou vyhláškou.

 

Ing. Lukáš Herout, Ph.D., ředitel školy

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.