ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA ZBRASLAV

Souhrnné informace k přípravě žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

přinášíme souhrnné informace k přípravě na přijímací zkoušky. Hned v úvodu je důležité zmínit, že účast je dobrovolná. Případná absence se také nezapočítává do celkové absence za 2. pololetí školního roku.

 

Termín přípravy

 • Příprava začne v pondělí 11. 5. 2020 a potrvá do termínu konání jednotných přijímacích zkoušek na SŠ, tzn. do 5. 6. 2020.
 • Přihlásit se k přípravě je možné výhradně do 7. 5. 2020, 10:00. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel a není možné se později připojit.

 

Kdo se smí účastnit

 • Účastnit se mohou výhradně žáci, kterých se týkají přijímací zkoušky na SŠ a nejsou doposud přijati, případně nebudou přijati na základě jiných kritérií. 
 • Žáci, resp. zákonní zástupci žáků, kteří žijí v domácnosti s osobou v rizikové kategorii vymezené pokynem MŠMT, zváží zvýšená rizika, která jejich účast na přípravě může přinést jejich blízkým.
 • Při prvním vstupu musí žáci odevzdat vyplněné čestné prohlášení Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory. Vzor čestného prohlášení naleznete zde. Předkládá se pouze při prvním vstupu a bez něj není možná účast na přípravě.
 • Při každém příchodu bude kontrolováno, zda má žák 2 roušky v sáčku, viz pokyn MŠMT (ta, v které dorazí do školy, se nezapočítává).
 • Důrazně žádáme, aby na přípravu docházely pouze děti zdravé bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění. Pokud se u některého z žáků objeví příznaky, bude izolován od kolektivu a budou okamžitě kontaktováni zákonní zástupci a hygienická stanice (nařízení MŠMT). Komplikaci to přinese také všem ostatním účastníkům ve skupině. Tudíž buďte prosím ohleduplní k sobě, ostatním dětem, jejich rodičům a zaměstnancům školy. 
 •  

 • Jak to bude probíhat - obsahová část přípravy
 • Obsahově bude příprava pokrývat učivo potřebné k absolvování jednotných přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka.
 • Vyučovací blok trvá 90 minut a je zaměřen na 1 předmět.

 

Jak to bude probíhat - omlouvání absence 

 

Jak to bude probíhat - organizační pokyny a hygienické standardy

 • Žáci jsou rozděleni do 3 skupin po maximálně 15. Do které skupiny patříte, resp. vaše dítě, se dozvíte ze zaslaného emailu (odeslán bude ve čtvrtek 7. 5. 2020 po 12. hodině).
  Rozložení skupin je neměnné a konečné.
 • Skupina I = přihlášení žáci 9.A; Skupina II = přihlášení žáci 9.B; Skupina III = přihlášení žáci 9.C
 • Jednotlivé skupiny budou docházet ve vypsaném čase. Vstup do školy bude umožněn vchodem U Lékárny (skrze šatny) a to vždy 10 minut před začátkem vzdělávacího bloku. Ze školy budou žáci odcházet okamžitě po ukončení vzdělávacího bloku.
 • V šatnách se žáci přezují (!) a případně uloží své bundy do botníků. Ke skříňkám nebude z hygienických důvodů umožněn přístup.
 • Poté provedou dezinfekci rukou (bude k dispozici) a půjdou do zvolené třídy. Pohyb žáků kdekoliv jinde po škole, kromě zvolené třídy a přilehlého sociálního zařízení je zakázán.  
 • Dezinfekční roztoky budou umístěny za prostorem šaten, ve třídách a na sociálních zařízeních. 
 • Po ukončení každého vzdělávacího bloku je třída důsledně dezinfikována, stejně tak další prostory, kde se budou žáci pohybovat.
 • Dezinfekční roztoky jsou s vysokým obsahem alkoholu a velmi vysušují pokožku. Zvažte tudíž účast žáků s kožními problémy.
 • Dle pokynu MŠMT nemusejí mít žáci během výuky roušku, pokud sedí na vyhrazených místech v lavicích. Při skupinových aktivitách a nebo pohybu ve společných prostorách školy jí nosit musí.
 • V případě pokynu vyučujícího je žák povinen si roušku nasadit a mít po celou určenou dobu.
 • Každý žák musí být vybaven 2 ks roušek (v sáčku); ta v které dorazí do školy se nepočítá. Bez nich nebude vpuštěn a bude to vždy kontrolováno.
 • Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav (jídelna) nebude zajišťovat během přípravy žákům stravu.

 

Zajištění bezproblémového a bezpečného chodu školy je primárně o disciplíně a vzájemném respektování. Upozorňujeme žáky i zákonné zástupce, že v případě porušování zásad bezpečnosti či neuposlechnutí pokynů zaměstnanců školy směřujících k ochraně zdraví a bezepčnosti žáků a zaměstnanců, může být žákovi znemožněna účast na přípravě.

 

Jak to bude probíhat - rozpis skupin a jednotlivých vzdělávacích bloků

  8:00 - 9:30 10:30 - 12:00 13:00 - 14:30
11.05.2020 pondělí  ČJ  Skupina I Skupina II Skupina III
12.05.2020 úterý M Skupina I Skupina II Skupina III
13.05.2020 středa        
14.05.2020 čtvrtek ČJ Skupina I Skupina II Skupina III
15.05.2020 pátek M Skupina I Skupina II Skupina III
           
18.05.2020 pondělí ČJ Skupina III Skupina I Skupina II
19.05.2020 úterý M Skupina III Skupina I Skupina II
20.05.2020 středa        
21.05.2020 čtvrtek ČJ Skupina III Skupina I Skupina II
22.05.2020 pátek M Skupina III Skupina I Skupina II
           
25.05.2020 pondělí ČJ Skupina II Skupina III Skupina I
26.05.2020 úterý M Skupina II Skupina III Skupina I
27.05.2020 středa        
28.05.2020 čtvrtek ČJ Skupina II Skupina III Skupina I
29.05.2020 pátek M Skupina II Skupina III Skupina I
           
01.06.2020 pondělí ČJ Skupina I Skupina II Skupina III
02.06.2020 úterý M Skupina I Skupina II Skupina III
03.06.2020 středa        
04.06.2020 čtvrtek ČJ Skupina I Skupina II Skupina III
05.06.2020 pátek M Skupina I Skupina II Skupina III
           

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.