ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLADISLAVA VANČURY PRAHA ZBRASLAV

Informace k přípravě žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky

Vážení zákonní zástupci,
v současné době připravujeme podobu přípravy na přijímací zkoušky žáků 9. ročníku. Zahájení přípravy očekáváme v týdnu od 11. 5. - 15. 5. Předpokládáme, že se bude jednat o 90 - 120 minut dlouhé bloky realizované 2-3x týdně. Časové rozvržení žáků do bloků bude závazné, nebude možné jej v průběhu měnit. V případě zapsání budeme předpokládat, že žák na přípravu vždy dorazí. V opačném případě bude nutné žáka z přípravy omluvit jako při absenci během běžného vyučování. Účast je dobrovolná. Škola bude pro žáky v provozu pouze po dobu vymezenou samotnou výukou (otevření 15 minut před zahájením, uzavření 10 minut po ukončení). Při prvním příchodu bude vyžadováno Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. V souvislosti s přítomností žáků ve škole budou přijata mimořádná hygienická opatření plynoucí z metodického pokynů MŠMT. Žákům nebude poskytován oběd.

Skrze informační systém školy (www.SkolaOnLine.cz) vám byl zaslán do tohoto systému a i do registrovaného emailu odkaz na formulář, ve kterém vyjádříte svůj zájem o zapojení vašeho syna/dcery do přípravy na přijímací zkoušky. Vámi vyplňované informace jsou závazné. Dle zájmu otevřeme konkrétní počet skupin a nebude možné je dále navyšovat. Formulář je nutné vyplnit nejpozději do 7. 5. do 10:00.  

V případě, že formulář nemůžete v systému nebo v emailu nalézt, obraťte se na třídní učitelku. Opětovně vám ho zašle.

 

DOTAZNÍK VYPLŇUJÍ POUZE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ, KTEŘÍ ČEKAJÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. 
ÚČASTNIT PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE MOHOU POUZE ŽÁCI, KTEŘÍ DOPOSUD NEJSOU PŘIJATÍ KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE.

 

Ing. Lukáš Herout, Ph.D., ředitel školy

Copyright © 2010 - 2020 ZŠ Vladislava Vančury. Všechna práva vyhrazena.