skola@zs-zbraslav.cz

budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

Základní škola Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav
Zápisní lístek do školního klubu
Školní rok:
Třída:
Příjmení a jméno dítěte:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna (kód):
Adresa bydliště:

Poznámky (upozornění, kterým má být ze strany školního klubu věnován zvláštní zřetel, např. sociální a zdravotní znevýhodnění, stravovací odlišnosti apod.)

Text:
Příjmení a jméno matky:
Telefon (1):
E-mail (1):
Zaměstnavatel (1):
Příjmení a jméno otce:
Telefon (2):
E-mail (2):
Zaměstnavatel (2):

Vnitřní řád ŠK k přečtení zde

Seznámil(a) jsem se s vnitřním řádem školního klubu*
Datum: