skola@zs-zbraslav.cz

budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

Jiří Valach člen
jirivalach@seznam.cz


Mgr. Jiřina Šichová tajemnice
jirina.sichova@zs-zbraslav.cz


Mgr. Marcela Břinčilová člen
marcela.brincilova@zs-zbraslav.cz


MUDr. Tomáš Doležal člen
dolezal@valueoutcomes.cz


Radka Ševčíková člen
sevcikova77@seznam.cz


Tomáš Vacek předseda
tomas.vacek@rozhlas.cz