skola@zs-zbraslav.cz

budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

Seznam přihlášených kandidátů do ŠR (průběžně aktualizováno po 24 hod.)

Tereza Kůstková (zástupce rodičů)
Jméno a příjmení: Tereza Kůstková
 
 
Zastupuji třídu: 2.B, 3.A,9.B
 
Povolání (obecně): novinářka
 
Motivace kandidáta: 
Od roku 2008 postupně procházejí zbraslavskou základní školou moje čtyři děti. Prostředí školy proto dobře znám. V oblasti školství se pohybuji i profesně, pracuji jako vedoucí Oddělení komunikace a vnějších vztahů na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zkušenosti z obou těchto sfér mohu při práci ve školské radě vhodně propojit. Otevřenou, vstřícnou komunikaci mezi pedagogy a rodiči (zejména vyskytne-li
se nějaký problém), považuji za základ dobře fungujících vzájemných vztahů. Osobně mám v tomto směru pozitivní zkušenosti. I díky tomu všechny moje děti navštěvují školu v místě, kde žijeme a kde mají kamarády, za což jsem velmi ráda.
 
Odesláním kandidatury souhlasím se zpracování a zveřejněním osobních údajů včetně motivace kandidáta ke členství ve Školské radě a archivaci dokladů po dobu 1 roku ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). 
 
souhlasím
 
Datum: 2018-09-20
Vilém Fuksa (zástupce rodičů)
Sandra Linhartová (zástupce rodičů)
Šárka Vlašaná (zástupce rodičů)
Tomáš Bohatec (zástupce rodičů)
Klára Hloupá (zástupce rodičů)
Sáva Macourková (zástupce rodičů)
Martina Vávrová (zástupce učitelů)
Kateřina Danešová (zástupce učitelů)
Lenka Hlubinová (zástupce rodičů)