Zpráva ze schůze Školské rady ze dne 20. února 2015

Účastni: všichni členové
Hosté:  Mgr. Zuzana Wildová, radní MČ Praha Zbraslav, Mgr. Jiří Kovařík, ředitel ZŠ Vladislava Vančury, Pavel Šimon, vrchní inspektor, OŘ MP Praha 5.
 
 
1)    Na požádání členů ŠR podal pan ředitel podrobnější výklad k některým bodům rozpočtu pro rok 2015. Vše plně v souladu a vzato na vědomí.
 
2)    Dále jednání probíhalo s ostatními dvěma hosty. Šlo zejména o seznámení, pohovoření o plánech a vizích po změnách daných komunálními volbami na podzim 2014.
3)    Členové ŠR seznámili paní Wildovou se zkušenostmi a akcemi ŠR za poslední dvě volební období.
4)    Paní Wildová naopak seznámila členy se svými nápady. Co je aktuální, jak v grantové politice. Samozřejmě jednou z velmi aktuálních otázek je dostavba budovy školy Nad Parkem pro narůstající počet žactva.
5)    Otázkou pro všechny důležitou byla oblast spolupráce.
6)    Spolupráce MP se školou a radnicí v rámci Dne dětí.
7)    Spolupráce školy a MP v oblasti prevence.
8)    Aktuálním tématem byly přechody na Zbraslavi a jejich pokrytí strážníky MP v ranních a odpoledních časech.
9)    Vysvětlením, podaným panem Šimonem, bylo následující: ne každý přechod je hodnocen stejnou důležitostí. Ne každý je tedy nutno střežit. Povinnost je plněna u prioritně nařízených, dále je přítomnost strážníků MP určena možnostmi kapacity dané policejní stanice. Pokud by šlo o změnu v této oblasti, bylo by nutno navýšit počet strážníků pro Prahu Zbraslav.
10)    V této záležitosti se nabídla s pomocí paní Wildová.
11)    Ze strany vyučujících a rodičů byl zejména zmiňován přechod v bezprostřední blízkosti budovy ZŠ Nad Parkem. Dále pak přechod u prodejního střediska Lidl.
12)    Panem Maškem bylo navrženo řešení i v rámci změny dopravního značení.
13)    Došlo i k dohodě spolupráce mezi metodikem prevence, paní Wildovou a panem Šimonem.
 

Zapsal: Petr Vojta
Četli: Ing. J. Ničová
          Mudr. M. Mašek
          Ing. A. Háněl, MBA
          Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová
          Mgr. M. Břinčilová
 

Hosté:
           Mgr. J. Kovařík
           Mgr. Z. Wildová
                  P. Šimon