skola@zs-zbraslav.cz

budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

Školní psycholog

Kategorie:
Konzultační hodiny:

Pondělí a úterý - 08:00 – 14:00 hod. - budova U Lékárny 593 (1.patro)
Středa a čtvrtek  -08:00 – 14:00 hod. - budova Nad Parkem 1180 (I. patro, č. dveří 219)
 
Mimo uvedené termíny je možné si dohodnout návštěvu individuálně:
• na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Co dělá školní psycholog:
• Poskytuje poradenské, diagnostické a konzultační služby v oblasti psychologie pro děti a žáky, rodiče a pedagogy při vytváření programů na podporu rozvoje jejich osobnosti a prevence negativních jevů v jejich vývoji
• Sleduje psychologické aspekty vzdělávacího procesu, vztahů mezi žáky, mezi žáky a učiteli (s využitím sociometrických technik, dotazníkových anket, skupinové práce ve třídách)
• Poskytuje odbornou spoluúčast při zápisu žáků do 1. tříd, při individuální integraci a při přijímání nových žáků do školy
• Provádí neodkladnou přímou psychologickou pomoc žákům v krizových situacích
• V případě zájmu rodičů nabízí psychologickou diagnostiku zaměřenou na zjištění příčin poruch učení, chování a dalších problémů ve vývoji osobnosti, výchově a vzdělávání dítěte, pokud tato činnost není v kompetenci příslušné pedagogicko-psychologické poradny
• Podílí se na koordinaci spolupráce školy se službami odborných institucí (PPP, SPC, kliničtí psychologové, sociální pracovníci atd.)
• Poskytuje učitelům poradenství a podporu v oblasti spolupráce třídy a třídního učitele, v oblasti výchovy a vzdělávání
• Spolupracuje na prevenci negativních jevů (šikana, záškoláctví, užívání návykových látek aj.).
 
S čím se na mě můžete obrátit?
Žáci:
• Když máte potíže při učení
• Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte jakým způsobem se učit
• Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými
• Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
• Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
• Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě, nebo si potřebujete jenom popovídat
 
Rodiče a zákonní zástupci:
• Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení a intelektových schopností, případně osobnostních charakteristik Vašeho dítěte
• Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu
• Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání
• Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
• Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
• Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
• Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte
 
Pedagogové:
• Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení Vašich žáků
• Když potřebujete poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace žáků z hlediska aktuálního stavu specifické poruchy učení
• Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
• Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků
• Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
• Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou
• Když potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině, v rámci zájmových kroužků nebo nadstandardní péče
• Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci