Základní škola Vladislava Vančury

Oznámení školy

Vyjádření ředitele školy k vyhlášení konkursu

Vážení rodiče,
po uplynutí šestiletého funkčního období ředitele školy zřizovatel rozhoduje, zda ředitele v této funkci potvrdí na další funkční období, či zda na jeho místo vyhlásí výběrové řízení. Zřizovatel ZŠ Vladislava Vančury se rozhodl pro vypsání konkursu.
Od okamžiku vyvěšení této informace se na mě obracejí rodiče, učitelé a jiní občané s dotazem, co se děje a jaký je důvod? Na důvod jsem se zeptal i já, když mi členové rady MČ oznámili, že na místo ředitele školy bude vyhlášeno výběrové řízení. Odpověď zněla, že na to mají právo. Důvod to sice není, ale mají na to právo.
Zřizovatel si od konkursu slibuje, že mu hlouběji tento akt umožní rozkrýt, kam se škola za uplynulých šest let posunula a jaké jsou výzvy a plány do budoucna. Já průběžně zřizovateli podávám zprávy o práci školy, předkládám výroční zprávy, seznamuji s výsledky šetření ČŠI, informuji na poradách ředitelů příspěvkových organizací se zřizovatelem. Pokud jde o nové výzvy a plány do budoucna, seznámil jsem zřizovatele s tím, jak chci v rozvoji školy pokračovat a do jakých projektů jsem školu zapojil a získal pro ni i nemalé finanční prostředky. Pro roky 2017 – 19 to bylo z projektu OP VVV / tzv. Šablony I/ 1, 878.384,- Kč hlavně na vzdělávání učitelů a finanční zajištění práce školního psychologa a speciálního pedagoga. V tuto chvíli podávám žádost o podporu v Šablonách II na roky 2019 – 2021 a předpokládaná výše získaných prostředků bude činit více jak 2, 3 miliony korun. Dále pak v OP Praha - pól růstu jsem získal pro letošní rok 2, 353.000,- Kč na modernizaci jazykové učebny. V tomto projektu bylo úspěšných jen 20% škol a realizace u nás proběhne do konce roku 2019.
Zpráva ČŠI z prosince 2018 dokládá, že škola je řízena velmi dobře a její výchovně vzdělávací výsledky jsou také na dobré úrovni. Byly oceněny i mezinárodní projekty školy jako je dlouholetá spolupráci s výměnnými pobyty dětí v Indonésii, pravidelná účast v mezinárodní vědomostní olympiádě, kdy letos k nám přijede 40 tureckých a ruských studentů soutěžit v matematice. Proběhl u nás projekt Edison, kdy dospělí studenti ze všech koutů světa seznamují naše žáky se svou zemí, s jejich kulturou a životem. Před podpisem je smlouva s nizozemskou školou v Tilburgu o vzájemné spolupráci a výměnných pobytech mezi našimi a holandskými studenty, která bude probíhat během příštího školního roku.
ČŠI pozitivně hodnotila, že naše vize rozvoje škole jsou nastaveny reálně a postupně se je daří plnit. Je zarážející, že zástupci vedení obce, která dodnes žádnou koncepci rozvoje školství nemá, budou hodnotit koncepci rozvoje školy budoucího ředitele. Podle jakých kritérií tedy? Já na tuto koncepci čekám marně již třetí rok. Je opravdu málo a spíše jen otřepanou frází výkřik na edujob.cz , „ Chceme, aby škola byla místem, kde každé dítě dostane nejen kvalitní vzdělání, ale i maximum toho, co potřebuje ke spokojenému osobnostnímu vývoji.“
Pokud výsledky mé práce zřizovateli pro moje potvrzení ve funkci nestačí a vyhlašuje výběrové řízení, a na to má právo i bez uvedení důvodu, chápu to jako projev nedůvěry a do vyhlášeného konkursu se hlásit nebudu. Bez podpory a důvěry zřizovatele se pracuje jen velmi obtížně. Prodloužení funkčního období u většiny zřizovatelů je naprosto běžná věc a vyhlásit konkurs na ředitele školy, který má dobré výsledky i hodnocení ČŠI a kontrolních úřadů a přivádí z mimorozpočtových zdrojů obce pro školu více než 6 miliónů korun – to skutečně překvapí.
Školu předávám ve velmi dobré kondici, se stabilním a kvalitním sborem učitelů, který jsem po dobu svého působení pečlivě vybíral a do budoucna jí přeji jen to nejlepší.
Cítím podporu žáků, učitelského sboru i většiny rodičů, ale oni mají na to právo.

Váš Jiří Kovařík

Kategorie: