Základní škola Vladislava Vančury

Oznámení školy

Mezinárodní projekty Základní školy Vladislava Vančury

Když jsme v roce 2010 uzavírali smlouvu o vzájemné spolupráci a výměnných pobytech žáků a studentů s indonéskou školou v Yogyakartě , vůbec jsme netušili, jaký přesah a dopad na rozvoj a obohacení života našich dětí tento projekt bude mít.
Původní myšlenka, že se děti v rámci tohoto projektu při komunikaci s indonéskými studenty zdokonalí v angličtině a uvědomí si tak, jak je důležité a potřebné v dnešní době ovládat tento světový jazyk, výrazně překonal naše přání a představy.
Výměnné pobyty umožnily oběma skupinám dětí seznámit se se zcela jiným způsobem života, jinou kulturou a náboženstvím a v neposlední řadě i odlišnou kuchyní a přírodou.
Tento projekt také vysoce ocenila i ČŠI při své nedávné inspekční činnosti v naší škole.
Uvědomujeme si, jak jsou v současné době a v současném světě tyto zkušenosti a poznatky pro děti potřebné a důležité. Kromě letošní lednové návštěvy našich dětí v Indonésii, připravujeme na konec února realizaci projektu Edison, kdy naši školu během týdne navštíví studenti z různých zemí a v rámci seminářů a besed budou naše žáky seznamovat se životem, kulturou a přírodními podmínkami svých rodných zemí. I tento projekt směřuje k rozvoji jazykových schopností našich studentů a k překonání ostychu při používání anglického jazyka k běžné komunikaci. Snažíme se, aby studenti angličtinu vnímali, jako prostředek širokého dorozumění se a ne jen jako školní předmět.
Naše škola také pravidelně pořádá jazykové výjezdy o prodloužených víkendech, kde se výuce věnujeme v hodinových výukových blocích celý den. Studenti, kteří jsou mimo školní lavice, projevují větší zájem o jazyk a změna prostředí také přispívá k jejich dobrým výkonům.
Jazykové výjezdy v rámci poznávacích zájezdů jsou v naší škole již také samozřejmostí. Po dvou návštěvách Londýna, jsme v loňském roce poznali krásy jihozápadní Anglie a příští rok se vydáme do Skotska.
V těchto dnech pracujeme na uzavření smlouvy s nizozemskou školou v Tilburgu. Tato spolupráce začne na podzim roku 2019, kdy studenti z Holandska navštíví naši školu a budou ubytováni v hostitelských rodinách, stejně jako indonéští studenti. Naši žáci se pak následně setkají se svými přáteli v březnu 2020 v rámci mezinárodního setkání škol právě v nizozemském Tilburgu. Tam pobudou týden, kdy se budou účastnit výuky, navštíví města Amsterdam a Brusel. Budou mít příležitost vyměnit si zkušenosti se studiem anglického jazyka s ostatními studenty z celého světa.
Na všechny naše projekty jsme velmi pyšní a doufáme, že jsou pro naše žáky obohacující.

 

Kategorie: