Základní škola Vladislava Vančury

Oznámení školy

Přírodovědný klokan 2018

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěží se ve 2 kategoriích Kadet a Junior.

Žáci 8. a 9. tříd a žáci odpovídajících ročníků gymnázií soutěží v kategorii KADET.
JAN ČECH se v této soutěži umístil na 2. místě v obvodu Praha 5 a 13. Moc gratulujeme.

 

Jitka Pokorová

Kategorie: