skola@zs-zbraslav.cz

budova Hauptova      +420 257 921 262
budova Nad Parkem  +420 257 921 629
školní družina           +420 257 920 885

Oznámení školy

Začátek školního roku 2018/2019

Vážení rodiče,

aktualizace školních webových stránek (sekce pro rodiče) pro školní rok 2018 / 2019 bude od 27.08. 2018.

V pondělí 3. září je zahájen školní rok 2018 / 2019 v budově Nad Parkem v 8:00 hod. před školou. V budově Hauptova půjdou děti do svých tříd.

V tento den budou všechny děti ve škole do 8:45 hod.

 

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd budou zveřejněny během první poloviny záři na webových stránkách.

Školní kroužky, které jsou organizovány třídními učiteli budou zahájeny od října 2018.

Děti 4. září dostanou rozvrhy hodin od svých třídních učitelů.

 

Vedení školy

Kategorie: